دسته‌ها
پروژه ها خبرهای روزانه

الـــلّـــه ( سبحانه و تعالی ) تنها بی نهایت مطلقالــلّــه سُبحانَه و تَعالی

اراده بی نهایت , قدرت بی نهایت , عزت بی نهایت , عظمت بی نهایت , علم بی نهایت , بخشندگی و مهربانی بی نهایت و …


الــلّــه 

 تنها بی نهایت مطلق


اللّهم

صل علی حضرت خاتم الانبیاء گیان و عجل فرجهم
ALLAH sobhanahoo va ta’ala

Infinite will , infinite power , infinite honor , infinite greatness , infinite
knowledge , infinite generosity and kindness and other


ALLAH sobhanahoo va ta’ala

only infinite


o ‘ ALLAH azzavajal

 Send blessings upon dear majesty of last Prophet and the dear Family of the dear majesty of last Prophet and hasten the reappearance of the son of ALLAH azzavajal


دسته‌ها
پروژه ها خبرهای روزانه

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِوَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلً

و در باره روح از تو مى ‏پرسند , بگو روح از ( سنخ ) فرمان پروردگار من است و به شما از دانشش , جز اندكى داده نشده استالــلّــه سُــبحـانه و تَـعـالـی
آفــریننده , پادشــاه مـقـدّس پــاک و مــنزه از هر عیب و ناشایست
الــلّــه عَـزَّوجَــل
آفـــریننده , پادشــاه مـقـدّس با جبروت و با عظمت جـهـــان و جــهــــانیان
الــلّــه تَبــارک و تَعــالی
آفـــریننده , پادشـــاه مـقـدّس بلــند مــرتبه و مهــــربانترین مهــــربانان
الــلّــه جَـلَّ جَـلالُــه
آفــــریننده , پادشـــاه مـقـدّس و فــــرمانروای مطلق هـسـتـــی
ربَّ العالمین
پادشــاه مـقـدّس , صــاحب و مــالک روز جـــــزا
پروردگـارعــالـمیـان
آفــریننده , پادشــاه مـقـدّس , گرداننده , صاحب و مالک بی شمار کــیهـان و فـــرا کـیـهــان هـا
َالـاَحَــد سُــبحـانَهُ و َتَــعـالی
آفـــریننده , پادشـــاه مـقـدّس بی هـمـتــا و بی مـاننـد جــهـان و جـهــانیـــان
بــاری عـَـزَّوجَل
آفـــریننده , پادشـــاه مـقـدّس , مـعــمـار و بنـاکــنندهء هـفت طـبقهء بی ســتون آســمانـهـا
الـقُــدُّوس تَبـَـارَک و تَــعـالی
آفــریننده , پادشــــاه مــقـدّس و تـنـهـا آمـــر جـهــان و جــهــــانــیـان
ذوالـجَــلـالِ وَ الاِکـــرام جـَلَّ جَـلالُــه
آفـــریننده , پادشـــاه مـقـدّس و فــرمـانـروای مطلق با شـــکـــوه و بخـشــــندهء  جـهـان و جـهــانیـان
خـــــداوند متعـــــال
آفـــریننده , پادشـــاه مـقـدّس قـــادر و غــالب بر هـمــه خــلقان
خـــــداوند سُـــبحانَه و تَعـــــالی
آفــریننده , پادشــاه مـقـدّس , گـــرداننده , صاحب و مالک فـــرا زمین و زمـان
خـــــداوند عَـــزَّوجَــل
آفــریننده , پادشــاه مـقـدّس , صـاحـب و مالک هــســــتــی
خـــداوند تَبارک و تَعـــــالی
آفــــریننده , پادشــاه مـقـدّس و سلـطان مقــتدر عــالـم
خـــــداوند جَـــلَّ جَـــلالُه
آفـــریننده , پادشـــاه مـقـدّس اذلــی و ابـــــدی جــهــان و جــــهــانیـــان

صاحب دل ، صاحب اراده ، صاحب تفسیر ، عقل ، فهم ، درک و شعور ، صاحب عزت ، صاحب کرامت ، صاحب غیرت ، صاحب علم ، صاحب قدرت ، صاحب بزرگی ، صاحب عظمت ، صاحب بخشندگی و مهربانی ، صاحب عشق و محبت و فروتنی ، صاحب شرف ، صاحب احساس ، صاحب ارزش و اعتبار ، صاحب شخصیت ، صاحب باور و اعتماد ، صاحب آبرو و حیثیت ، صاحب ابهت ، صاحب ادب و احترام ، صاحب اعتماد به نفس ، صاحب استعداد و هوش و ذکاوت و خلاقیت ، صاحب انگیزه و اشتیاق ، صاحب لیاقت و شایستگی ، صاحب شخصیت ، صاحب ظرفیت ، صاحب صبر ، صاحب امید ، صاحب راه و درب ، صاحب بخت و اقبال ، صاحب رزق و روزی ، صاحب سلامتی ، صاحب حال و احوال ، صاحب رویا ، صاحب هدف ، صاحب آرزو ، صاحب مرگ و زندگی ، صاحب مکان ، صاحب شهرت ، صاحب صفت ، صاحب سوگند ، صاحب ثروت ، صاحب زمان و …
صاحب تمام معیارها هستند …
ما فقط عبد و بنده ایم

آفریننده ، پادشاه ، صاحب و مالک جهان و جهانیان
آفریننده ، پادشاه ، معمار و بنا کنندهء طبقات بی ستون آسمانها و گرداننده و صاحب و مالک زمین و فرازمین و زمان

الــلّــه سُــبحـانه و تَـعـالـی
آفــریننده و پادشــاه مقدّس پــاک و مــنزه از هر عیب و ناشایست
الــلّــه عَـزَّوجَــل
آفـــریننده و پادشــاه مقدّس با جبروت و با عظمت جـهـــان و جــهــــانیان
الــلّــه تَبــارک و تَعــالی
آفـــریننده و پادشـــاه مقدّس بلــند مــرتبه و مهــــربانترین مهــــربانان
الــلّــه جَـلَّ جَـلالُــه
آفــــریننده , پادشـــاه مقدّس و فــــرمانروای مطلق هـسـتـــی
ربَّ العالمین
پادشــاه مقدّس , صــاحب و مــالک روز جـــــزا
پروردگـارعــالـمیـان
آفــریننده , پادشــاه مقدّس , گرداننده , صاحب و مالک بی شمار کیهان و فرا کیهان ها
َالـاَحَــد سُــبحـانَهُ و َتَــعـالی
آفـــریننده و پادشـــاه مقدّس بی هـمـتــا و بی مـاننـد جــهـان و جـهــانیـــان
بــاری عـَـزَّوجَل
آفـــریننده , پادشـــاه مقدّس , مـعــمـار و بنـاکــنندهء هـفت طـبقهء بی ســتون آســمانـهـا
الـقُــدُّوس تَبـَـارَک و تَــعـالی
آفــریننده و پادشــــاه مــقـدّس و تـنـهـا آمـــر جـهــان و جــهــــانــیـان
ذوالـجَــلـالِ وَ الاِکـــرام جـَلَّ جَـلالُــه
آفـــریننده , پادشـــاه مقدّس و فــرمـانـروای با شـــکـــوه و بخـشــــنده جـهـان و جـهــانیـان
خـــــداوند متعـــــال
آفـــریننده و پادشـــاه مقدّس قـــادر و غــالب بر هـمــه خــلقان
خـــــداوند سُـــبحانَه و تَعـــــالی
آفــریننده , پادشــاه مقدّس , گـــرداننده , صاحب و مالک زمین و زمان
خـــــداوند عَـــزَّوجَــل
آفــریننده , پادشــاه مقدّس , صـاحـب و مالک جـهــان و جــهــــانیــان
خـــداوند تَبارک و تَعـــــالی
آفــــریننده , پادشــاه مقدّس و سلـطان مقــتدر عــالـمین
خـــــداوند جَـــلَّ جَـــلالُه
آفـــریننده و پادشـــاه مقدّس اذلــی و ابـــــدی جــهــان و جــــهــانیـــان

 

پی نوشت

یک . ما فقط عبد و بنده هستیم , پس هر نیازی داشته باشیم , فقط کافیه که بخواهیم و از صاحب و مالکش طلب کنیم , زیرا آفریننده و صاحب و مالک ما از رگ گردن به ما نزدیکتر هستند و کاملا به حال و احوال بندگانشان مسلط هستند

دو . میان تمام معیارها , تنها معیارهایی که ابلیس میتواند به عبد و بنده ها بدهد و گاهی باعث نابودی زندگی میشوند , غرور و طمع هستند

سه . جنس این معیارهای روحی و کمالات از چیست ؟ نه جامد و جامدات , نه مایع و مایعات , نه گاز و گازها

جنس این معیار های روحی و کمالات را , تَوَهُم و تَوَهُمات , باید نامید

چهار . جنس روح چیست ؟

 جنس روح را , وَهم , باید نامید لا اِرادهَ اَعلی مِن اِرادَهِ اللّه سُبحانَه و تَعالی
اراده ای نیست بالاتر از اللّه سبحانه و تعالی

يا ربَّ العالمين گیان

من عبد و بنده تان هستم , شکرگذار و ممنون و سپاسگزارم که مرا فرزند و پسر خودتان خوانده اید , من سجده کنان دورتان بگردم تا ابد یا رب العالمین گیان و این فرزند خواندگی و پسر خواندگی بزرگترین پاداش و هدیه برای من است
کهکشان راه شیری

چقدر دور و چقدر نزدیک

اللّهم

صَلِّ اَفضَلَ صَلاة عَلی المَلِکُ المَخلوقاتِكَ سَيدّنا مُحَمَّدٍ وَ عَلى آلِهِ وَصَحبِهِ وَ سَلِّم عَدَد مَعلومَاتِكَ وَ مِدادَ كَلِماتِكَ كُلّما ذَكَرَكَ الذاكِرونَ وَ غَفَلَ عَن ذِكرِهِ الغافِلونَ وَ عَجل فَرَجَهُم 


دسته‌ها
پروژه ها خبرهای روزانه

And certainly We created the heavens and the earth and what is between them in six periods and there touched Us not any fatigue
إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ (سُبحَانَهُ وَ تَعالی) الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ (تَبارَک وَ تَعالی) رَبُّ الْعَالَمِينَ

Surely your Lord is ALLAH ( sobhanahou va ta’ala ) , Who created the heavens and the earth in six
periods of time , and He is firm in power , He throws the veil of night over the
day, which it pursues incessantly , and [He created] the sun and the moon and the
stars, made subservient by His command , surely His is the creation and the
command , blessed is ALLAH ( tabarak va ta’ala ) , the Lord of the worlds

in the name of
ALLAH sobhanahou va ta’ala gian
the CREATOR and KING , pure from all imperfections
ALLAH azza va jal gian
the CREATOR and KING with courage and with the greatness of the world and the worlds
ALLAH tabarak va ta’ala gian
the CREATOR and KING of the Most High and the Most Merciful of the Compassionate
ALLAH jalla jalalohou gian
the CREATOR , KING , and Absolute Ruler
RABB AL ALAMIN gian
the KING , and the OWNER of the day of punishment
LORD OF THE WORLDS
the CREATOR , KING , RULER , OWNER of countless universes and beyond universes
AL AHAD sobhanahou va ta’ala gian
the incomparable CREATOR and KING of the universe and the universes
BARI azza va jal gian
the CREATOR , KING , Architect , and Builder of the Seven Floorless Heavens
AL QODOUS tabarak va ta’ala gian
the CREATOR and KING of the Holy One and the sole ruler of the world and the worlds
ZOLJALALE VAL EKRAM jalla jalaloh gian
the glorious and blessed CREATOR ,  KING and Ruler of the world and the worlds
GOD Almighty
the CREATOR and KING over powers all creatures
GOD sobhanahou va ta’ala gian
the CREATOR , KING , Ruler , Owner and possessor of land and time
GOD azza va jal gian
the CREATOR , KING , Owner of the World and the worlds
GOD tabarak va ta’ala gian
the CREATOR , KING and Sovereign of the Universe
GOD jalla jalalohou gian
the CREATOR and the eternal KING of the world and the worlds

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Wonderful Originator of the heavens and the earth , and when He decrees an
affair , He only says to it , Be , so there it is

o ‘ ALLAH azzavajal

 Send blessings upon dear majesty of last prophet and the dear great family of the dear majesty of last prophet and hasten the reappearance of the adopted son of ALLAH azzavajal


وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ (صَلی اللّه عزَّوَجَل عَلَیه) وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

And when We made a covenant with the prophets and with you ( o’ALLAH azzavajal send blessing upon the dear last prophet ) , and with Nouh and
Ibrahim and Musa and ,
Isa , son of Maryam , and We made with them a strong covenant

ALLAH gian ALLAH

https://ramatradingcompany.ir/

there is no will higher than the will of ALLAH azzavajal
the Creator of the earth and beyond the earth and time and the heavens
i am YOUR slave and servant
Thank you for accepting me as a child
i prostrate for YOU ، i will look around YOU ya RABB AL ALAMIN gian
Thanks for the milky way


o’ ALLAH azzavajal

send blessing upon all the prophets and great family of the all the prophets and hasten the reppearance of the adopted son of ALLAH azzavajal

o’ ALLAH azzavajal

send blessing upon the ol-alazm prophets and his great family and hasten the reppearnce of the adopted son of ALLAH azzavajal

o ‘ ALLAH azzavajal

Send blessings upon dear majesty of Last Prophet and the dear Great Family of dear majesty of Last Prophet and hasten the reappearance of the adopted son of ALLAH azzavajal

majesty of Muhammad gian is the best of creatures