دسته‌ها
پروژه ها خبرهای روزانه

هُوَ اللَّهُ ( سُبحَانَهُ وَ تَعالی ) الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُهُوَ اللَّهُ (سُبحانَهُ وَ تَعالی) الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ (سُبحَانَهُ وَ تَعالی) عَمَّا يُشْرِكُونَ 

اوســت اللّه (سبحانه و تعالی گیان) یکـــتایی , کــه غــیرش ( معبودی ) نیست ، ســـلـطان مــقــتدر عـــالم ، پــــاک از هـــر نقـــص و آلایـــش ، مـــنزّه از هــــر عــیب و ناشــایست ، ایمنی بخــش دلــهای هــــراســان ، نـگــهبان جـــهــان و جــهــانیـــان ، غـــالب و قـــاهــر بر هــمــه خـــلــقــان ، بـــا جـــبــروت و عـــظــمــت ، بــزرگـــوار و بــرتــر ( از حـــدّ فـکـر , تصور , خيالت ) ، زهـــی منزّه و پاک , اللّه (سبحانه و تعالی گیان) , یکـــتاست , که از هـر شریکي پندارند , مــــنزّه ومــبرّاســت


فقط
الــلّــه سُــبحـانه و تَـعـالـی
آفــریننده , پادشــاه مـقـدّس پــاک و مــنزه از هر عیب و ناشایست
الــلّــه عَـزَّوجَــل
آفـــریننده , پادشــاه مـقـدّس با جبروت و عظمت جـهـــان و جــهــــانیان
الــلّــه تَبــارک و تَعــالی
آفـــریننده , پادشـــاه مـقـدّس بلــند مــرتبه و مهــــربانترین مهــــربانان
الــلّــه جَـلَّ جَـلالُــه
آفــــریننده , پادشـــاه مـقـدّس و فــــرمانروای مطلق هـسـتـــی
ربَّ العالمین
پادشــاه مـقـدّس , صــاحب و مــالک روز جـــــزا
پروردگـارعــالـمیـان
آفــریننده , پادشــاه مـقـدّس , گرداننده , صاحب و مالک بی شمار کهکشان و فرا کیهان ها
َالـاَحَــد سُــبحـانَهُ و َتَــعـالی
آفـــریننده , پادشـــاه مـقـدّس بی هـمـتــا و بی مـاننـد جــهـان و جـهــانیـــان
بــاری عـَـزَّوجَل
آفـــریننده , پادشـــاه مـقـدّس , مـعــمـار و بنـاکــنندهء طـبقـات بی ســتون آســمانـهـا
الـقُــدُّوس تَبـَـارَک و تَــعـالی
آفــریننده , پادشــــاه مــقـدّس و تـنـهـا آمـــر جـهــان و جــهــــانــیـان
ذوالـجَــلـالِ وَ الاِکـــرام جـَلَّ جَـلالُــه
آفـــریننده , پادشـــاه مـقـدّس با شـــکـــوه و بخـشــــنده و فــرمـانروای مطلق جـهـان و جـهــانیـان
خـــــداوند متعـــــال
آفـــریننده , پادشـــاه مـقـدّس قـــادر و غــالب بر هـمــه خــلقان
خـــــداوند سُـــبحانَه و تَعـــــالی
آفــریننده , پادشــاه مـقـدّس , گـــرداننده , صاحب و مالک زمین و فــرا زمین و زمــان
خـــــداوند عَـــزَّوجَــل
آفــریننده , پادشــاه مـقـدّس , صـاحـب و مـالـک هــســــتــی
خـــداوند تَبارک و تَعـــــالی
آفــــریننده , پادشــاه مـقـدّس و سلـطان مقــتدر عــالـم
خـــــداوند جَـــلَّ جَـــلالُه
آفـــریننده , پادشـــاه مـقـدّس اذلــی و ابـــــدی جــهــان و جــــهــانیـــان

هستند ، که همه چیز را میبینند بدون چشم ، میشنوند بدون گوش ، به یاد میاورند بدون کمک گرفتن از ذهن و حافظه ، هر چیزی بخواهند میشود و می آفرینند ، فقط کافیست اراده کنند و انجام و موجود میشود ، به همه چیز دانا و توانایند ، عالم الغیوب اند ، این اراده ، قدرت ، عظمت ، بزرگی ، علم ، در هیچ مغز و ذهن و خیال و وهم و جسم و روحی  نمیگنجد…


بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

( اللّه گیان سبحانه و تعالی ) پــديـــد آورنده آســـمانــهـــا و زمين ( است ) و چـــون به كــــــــارى اراده فـــــرمــــايــد فـــقـــط مى‏ فـــــرمــــاید ( موجود ) بــــــاش پـــس ( فـــــوراً مـــوجــــود ) مــــى ‏شـــــــود


پی نوشت

یک . روی زمین واقعیاتی که در مغز بشریت نگنجد را , به اشتباه , توهمات میگویند

تفسير و توصيف صحيح  وَهم , تَوَهُم , تَوَهُمات  در مطالب قبل آمده است

دو. کن فیکون میتواند نابودی باشد و میتواند موجودی باشد ، اراده کنند جای هرکس و هر چیزی را روی زمین و فرا زمین عوض میکنند و این موضوع مختص ذات مبارک

الــلّــه سُــبحـانه و تَـعـالـی
آفــریننده , پادشــاه مـقـدّس پــاک و مــنزه از هر عیب و ناشایست
الــلّــه عَـزَّوجَــل
آفـــریننده , پادشــاه مـقـدّس با جبروت و عظمت جـهـــان و جــهــــانیان
الــلّــه تَبــارک و تَعــالی
آفـــریننده , پادشـــاه مـقـدّس بلــند مــرتبه و مهــــربانترین مهــــربانان
الــلّــه جَـلَّ جَـلالُــه
آفــــریننده , پادشـــاه مـقـدّس و فــــرمانروای مطلق هـسـتـــی
ربَّ العالمین
پادشــاه مـقـدّس , صــاحب و مــالک روز جـــــزا
پروردگـارعــالـمیـان
آفــریننده , پادشــاه مـقـدّس , گرداننده , صاحب و مالک بی شمار کهکشان و فرا کیهان ها
َالـاَحَــد سُــبحـانَهُ و َتَــعـالی
آفـــریننده , پادشـــاه مـقـدّس بی هـمـتــا و بی مـاننـد جــهـان و جـهــانیـــان
بــاری عـَـزَّوجَل
آفـــریننده , پادشـــاه مـقـدّس , مـعــمـار و بنـاکــنندهء هـفت طـبقهء بی ســتون آســمانـهـا
الـقُــدُّوس تَبـَـارَک و تَــعـالی
آفــریننده , پادشــــاه مــقـدّس و تـنـهـا آمـــر جـهــان و جــهــــانــیـان
ذوالـجَــلـالِ وَ الاِکـــرام جـَلَّ جَـلالُــه
آفـــریننده , پادشـــاه مـقـدّس و فــرمـانـروای با شـــکـــوه و بخـشــــندهء مطلق جـهـان و جـهــانیـان
خـــــداوند متعـــــال
آفـــریننده , پادشـــاه مـقـدّس قـــادر و غــالب بر هـمــه خــلقان
خـــــداوند سُـــبحانَه و تَعـــــالی
آفــریننده , پادشــاه مـقـدّس , گـــرداننده , صاحب و مالک زمین و فــرا زمین و زمـان
خـــــداوند عَـــزَّوجَــل
آفــریننده , پادشــاه مـقـدّس , صـاحـب و مالک جـهــان و جــهــــانیــان
خـــداوند تَبارک و تَعـــــالی
آفــــریننده , پادشــاه مـقـدّس و سلـطان مقــتدر عــالـم
خـــــداوند جَـــلَّ جَـــلالُه
آفـــریننده , پادشـــاه مـقـدّس اذلــی و ابـــــدی جــهــان و جــــهــانیـــان

است
اللّـــــهـــــــم

صَلِ عَلَی کُلُ الأنبیاءِ وَ اَهْلَ الْبَیِتَ الْمُعَظَمَةٌ وَ عَجَلْ فَرَجَهُم

اللّـــــهـــــــم

صَلِ عَلَی أَنبياءُ الْعَزمِ وَ اَهْلَ الْبَیِتَ الْمُعَظَمَةٌ وَ عَجَلْ فَرَجَهُم

اللّــــهـــــــم

صَلِ عَلَی حَـضْرَت خَـاتَمُ الأنْبِیاء گیان وَ اَهْلَ الْبَیِتَ الْمُـعَـظَمَةٌ گیان وَ عَـجَلْ فَرَجَهُم

اللّــــهـــــــم

صَلِ عَلَی حَـضْــرَت خَـــاتَمُ الأَنــبِــيـاءِ گــیـــان وَ عَجَلْ فَرَجَهُم


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *