دسته‌ها
پروژه ها خبرهای روزانه

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِوَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلً

و در باره روح از تو مى ‏پرسند , بگو روح از ( سنخ ) فرمان پروردگار من است و به شما از دانشش , جز اندكى داده نشده استالــلّــه سُــبحـانه و تَـعـالـی
آفــریننده , پادشــاه مـقـدّس پــاک و مــنزه از هر عیب و ناشایست
الــلّــه عَـزَّوجَــل
آفـــریننده , پادشــاه مـقـدّس با جبروت و با عظمت جـهـــان و جــهــــانیان
الــلّــه تَبــارک و تَعــالی
آفـــریننده , پادشـــاه مـقـدّس بلــند مــرتبه و مهــــربانترین مهــــربانان
الــلّــه جَـلَّ جَـلالُــه
آفــــریننده , پادشـــاه مـقـدّس و فــــرمانروای مطلق هـسـتـــی
ربَّ العالمین
پادشــاه مـقـدّس , صــاحب و مــالک روز جـــــزا
پروردگـارعــالـمیـان
آفــریننده , پادشــاه مـقـدّس , گرداننده , صاحب و مالک بی شمار کــیهـان و فـــرا کـیـهــان هـا
َالـاَحَــد سُــبحـانَهُ و َتَــعـالی
آفـــریننده , پادشـــاه مـقـدّس بی هـمـتــا و بی مـاننـد جــهـان و جـهــانیـــان
بــاری عـَـزَّوجَل
آفـــریننده , پادشـــاه مـقـدّس , مـعــمـار و بنـاکــنندهء هـفت طـبقهء بی ســتون آســمانـهـا
الـقُــدُّوس تَبـَـارَک و تَــعـالی
آفــریننده , پادشــــاه مــقـدّس و تـنـهـا آمـــر جـهــان و جــهــــانــیـان
ذوالـجَــلـالِ وَ الاِکـــرام جـَلَّ جَـلالُــه
آفـــریننده , پادشـــاه مـقـدّس و فــرمـانـروای مطلق با شـــکـــوه و بخـشــــندهء  جـهـان و جـهــانیـان
خـــــداوند متعـــــال
آفـــریننده , پادشـــاه مـقـدّس قـــادر و غــالب بر هـمــه خــلقان
خـــــداوند سُـــبحانَه و تَعـــــالی
آفــریننده , پادشــاه مـقـدّس , گـــرداننده , صاحب و مالک فـــرا زمین و زمـان
خـــــداوند عَـــزَّوجَــل
آفــریننده , پادشــاه مـقـدّس , صـاحـب و مالک هــســــتــی
خـــداوند تَبارک و تَعـــــالی
آفــــریننده , پادشــاه مـقـدّس و سلـطان مقــتدر عــالـم
خـــــداوند جَـــلَّ جَـــلالُه
آفـــریننده , پادشـــاه مـقـدّس اذلــی و ابـــــدی جــهــان و جــــهــانیـــان

صاحب دل ، صاحب اراده ، صاحب تفسیر ، عقل ، فهم ، درک و شعور ، صاحب عزت ، صاحب کرامت ، صاحب غیرت ، صاحب علم ، صاحب قدرت ، صاحب بزرگی ، صاحب عظمت ، صاحب بخشندگی و مهربانی ، صاحب عشق و محبت و فروتنی ، صاحب شرف ، صاحب احساس ، صاحب ارزش و اعتبار ، صاحب شخصیت ، صاحب باور و اعتماد ، صاحب آبرو و حیثیت ، صاحب ابهت ، صاحب ادب و احترام ، صاحب اعتماد به نفس ، صاحب استعداد و هوش و ذکاوت و خلاقیت ، صاحب انگیزه و اشتیاق ، صاحب لیاقت و شایستگی ، صاحب شخصیت ، صاحب ظرفیت ، صاحب صبر ، صاحب امید ، صاحب راه و درب ، صاحب بخت و اقبال ، صاحب رزق و روزی ، صاحب سلامتی ، صاحب حال و احوال ، صاحب رویا ، صاحب هدف ، صاحب آرزو ، صاحب مرگ و زندگی ، صاحب مکان ، صاحب شهرت ، صاحب صفت ، صاحب سوگند ، صاحب ثروت ، صاحب زمان و …
صاحب تمام معیارها هستند …
ما فقط عبد و بنده ایم

آفریننده ، پادشاه ، صاحب و مالک جهان و جهانیان
آفریننده ، پادشاه ، معمار و بنا کنندهء طبقات بی ستون آسمانها و گرداننده و صاحب و مالک زمین و فرازمین و زمان

الــلّــه سُــبحـانه و تَـعـالـی
آفــریننده و پادشــاه مقدّس پــاک و مــنزه از هر عیب و ناشایست
الــلّــه عَـزَّوجَــل
آفـــریننده و پادشــاه مقدّس با جبروت و با عظمت جـهـــان و جــهــــانیان
الــلّــه تَبــارک و تَعــالی
آفـــریننده و پادشـــاه مقدّس بلــند مــرتبه و مهــــربانترین مهــــربانان
الــلّــه جَـلَّ جَـلالُــه
آفــــریننده , پادشـــاه مقدّس و فــــرمانروای مطلق هـسـتـــی
ربَّ العالمین
پادشــاه مقدّس , صــاحب و مــالک روز جـــــزا
پروردگـارعــالـمیـان
آفــریننده , پادشــاه مقدّس , گرداننده , صاحب و مالک بی شمار کیهان و فرا کیهان ها
َالـاَحَــد سُــبحـانَهُ و َتَــعـالی
آفـــریننده و پادشـــاه مقدّس بی هـمـتــا و بی مـاننـد جــهـان و جـهــانیـــان
بــاری عـَـزَّوجَل
آفـــریننده , پادشـــاه مقدّس , مـعــمـار و بنـاکــنندهء هـفت طـبقهء بی ســتون آســمانـهـا
الـقُــدُّوس تَبـَـارَک و تَــعـالی
آفــریننده و پادشــــاه مــقـدّس و تـنـهـا آمـــر جـهــان و جــهــــانــیـان
ذوالـجَــلـالِ وَ الاِکـــرام جـَلَّ جَـلالُــه
آفـــریننده , پادشـــاه مقدّس و فــرمـانـروای با شـــکـــوه و بخـشــــنده جـهـان و جـهــانیـان
خـــــداوند متعـــــال
آفـــریننده و پادشـــاه مقدّس قـــادر و غــالب بر هـمــه خــلقان
خـــــداوند سُـــبحانَه و تَعـــــالی
آفــریننده , پادشــاه مقدّس , گـــرداننده , صاحب و مالک زمین و زمان
خـــــداوند عَـــزَّوجَــل
آفــریننده , پادشــاه مقدّس , صـاحـب و مالک جـهــان و جــهــــانیــان
خـــداوند تَبارک و تَعـــــالی
آفــــریننده , پادشــاه مقدّس و سلـطان مقــتدر عــالـمین
خـــــداوند جَـــلَّ جَـــلالُه
آفـــریننده و پادشـــاه مقدّس اذلــی و ابـــــدی جــهــان و جــــهــانیـــان

 

پی نوشت

یک . ما فقط عبد و بنده هستیم , پس هر نیازی داشته باشیم , فقط کافیه که بخواهیم و از صاحب و مالکش طلب کنیم , زیرا آفریننده و صاحب و مالک ما از رگ گردن به ما نزدیکتر هستند و کاملا به حال و احوال بندگانشان مسلط هستند

دو . میان تمام معیارها , تنها معیارهایی که ابلیس میتواند به عبد و بنده ها بدهد و گاهی باعث نابودی زندگی میشوند , غرور و طمع هستند

سه . جنس این معیارهای روحی و کمالات از چیست ؟ نه جامد و جامدات , نه مایع و مایعات , نه گاز و گازها

جنس این معیار های روحی و کمالات را , تَوَهُم و تَوَهُمات , باید نامید

چهار . جنس روح چیست ؟

 جنس روح را , وَهم , باید نامید لا اِرادهَ اَعلی مِن اِرادَهِ اللّه سُبحانَه و تَعالی
اراده ای نیست بالاتر از اللّه سبحانه و تعالی

يا ربَّ العالمين گیان

من عبد و بنده تان هستم , شکرگذار و ممنون و سپاسگزارم که مرا فرزند و پسر خودتان خوانده اید , من سجده کنان دورتان بگردم تا ابد یا رب العالمین گیان و این فرزند خواندگی و پسر خواندگی بزرگترین پاداش و هدیه برای من است
کهکشان راه شیری

چقدر دور و چقدر نزدیک

اللّهم

صَلِّ اَفضَلَ صَلاة عَلی المَلِکُ المَخلوقاتِكَ سَيدّنا مُحَمَّدٍ وَ عَلى آلِهِ وَصَحبِهِ وَ سَلِّم عَدَد مَعلومَاتِكَ وَ مِدادَ كَلِماتِكَ كُلّما ذَكَرَكَ الذاكِرونَ وَ غَفَلَ عَن ذِكرِهِ الغافِلونَ وَ عَجل فَرَجَهُم 


یک پاسخ به «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *